Japan

WINCKLER&CO.,LTD.
YS Kannai Bldg. 7F
No.9-1, 4-chome Chojamachi,
Naka-ku, Yokohama 231-0033 Japan
Tel.+ 81 – 45 – 641 6995
Mr. Selig
e-mail r.selig@winckler.co.jp
website www.winckler.co.jp